Pagdating at pamamahala ng mga kastila


31-Oct-2017 07:11

pagdating at pamamahala ng mga kastila-78

initial dating and emotions

Ang pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas, na nangangahulugang ang Pilipinas ay itinuring na isang teritoryo ng Estados Unidos ay magmula 1898 hanggang 1946.

Bukod sa ilang mga retensiyonista o mga tao na nais panatilihin ang Pilipinas bilang isang nasasakupan ng Estados Unidos, ang balak ng mga naging Pangulo ng Estados at ng mga kinatawan (representatibo) ng Estados Unidos hinggil sa kanilang misyon ng pangongolonya ay ang pag-iiwi (tutelahe, o pangangasiwa ng kapuluan ng Pilipinas hanggang sa maabot na nito ang ganap na gulang o tamang panahon ng pagpapalaya), na naaayon sa kung kailan at sa anong mga katayuan at mga kasunduan.

pagdating at pamamahala ng mga kastila-69

who is matthew horne dating

Malaki ba ang pinagbago ng transportasyong Pilipino sa pagdaan ng panahon?This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).